best rabbit vibrator for sale good vibrators for women Sex toys for men adult sex toys online sex shops near me and you best rabbit vibrator for sale best rabbit vibrator for sale good vibrators for women good vibrators for women best rabbit vibrator for sale good vibrators for women best rabbit vibrator for sale strap on female toys small strap on strap on handcuffs sex strap on vibrators for women adult shop online good Vibrators vibrators for women

wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women paula young wigs wigs wig shampoo short hair wigs wigs wigs
Pavla Hadravová - Home

  1. Co je to koučování?
  2. Kdy koučování pomáhá?
  3. V čem spočívá práce kouče?

Koučování je nejúčinnější forma práce s lidmi. Na rozdíl od ostatních rozvojových technik (jako je trénink, mentoring, poradenství apod.), napomáhá především změně myšlení a postojů koučovaných. Pomáhá tak v rozvoji osobnosti člověka a zajišťuje tak hluboké a trvalé změny v osobním přístupu k různým situacím a výkonnosti. Při koučování jde o dialog mezi koučovaným a jeho koučem, kdy rolí kouče je především klást otázky a pomáhat partnerovi přemýšlet o věcech jiným způsobem než doposud, uvědomovat si své potřeby, mentální nastavení a přicházet na nápady jak při dosahování cílů a řešení problémů postupovat jinak, než je zvyklý.

Koučování pomáhá tam, kde je potřeba vytvářet nové pohledy, postoje, překonávat vnitřní osobní bariéry (strach, nízká sebedůvěra, nejistota), rozvinout svoji kreativitu, přicházet na nové nápady a možnosti jak věci dělat lépe, efektivněji, nebo prostě jen jinak, protože koučovaný dospěl k závěru, že současný způsob mu z nějakého důvodu nevyhovuje. Koučování se proto hodí pro plnění vysoce ambiciózních cílů nebo řešení náročných osobních problémů. Kouč pomáhá koučovanému svůj problém účinně řešit, zpravidla zcela jiným způsobem, než k němu dosud přistupoval. Jeho práce je založena na blízkém důvěryhodném vztahu s koučovaným, který tak může zcela otevřeně a bez obav pracovat i se skrývanými aspekty své osobnosti a začít tak naplno využívat svůj vnitřní potenciál - svůj Talent.

Kouč je expert na vztahy a komunikaci, rozvíjí sebereflexi podporující práci partnera na sobě samém. Kouč pozná, jak se svým klientem mluvit tak, aby si co nejlépe rozuměli, na co koučovaný slyší a na co ne, jakým způsobem přemýšlí a reaguje, co je pro něj citlivé a co motivující, kde má nejlepší zdroje energie.. pomáhá klientovi poznat a porozumět, jaké změny je potřeba dosáhnout. Kouč dokáže pomoct především v situacích, kdy žádoucích výsledků nedokáže koučovaný dosáhnout sám.

next
prev

Zkušenosti a reference

Koučování mi hodně pomáhá, nejen v profesním, ale i v osobním růstu. Za největší
úspěch považuji to, že jsem se dokázal, ne úplně, ale určitě podstatně, pohnout
dál se svými vnitřními těžkostmi, jako je nervozita, stres, obavy ze setkání se silnými
lidmi a strach z neúspěchu. Martin K.

Rychlý kontaktmůžete se se mnou ihned spojit

Pavla Hadravova kontaktPavla Hadravová
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +420 737 210 703
kontaktní formulář

Log In or Register